Van waterkwaliteit naar watervitaliteit, van strijd naar balans

Dat de waterkwaliteit hoogwaardig moet zijn, daar is iedereen het over eens. Goed water is noodzakelijk voor een gezonde plant, een goede groei met weinig ziektes. De vraag is wat nu precies de definitie is van waterkwaliteit en wellicht dat er nog wel meer achter de schermen speelt wat tot nu toe over het hoofd is gezien.

Lees het volledige artikel op Onder Glas

Hoogstaande technologie versus ecologie in teeltsystemen

Het watervraagstuk houdt de gemoederen in de tuinbouw goed bezig. Onder andere om te kunnen voldoen aan de waterzuiveringswetgeving, om drainwater te mogen spuien indien nodig. Hiervoor is mooie apparatuur ontwikkeld die het gietwater verder ontsmet. Technisch goed water is anders dan goed water gezien vanuit de natuur. In dit artikel een visie om technologie en natuur op eenvoudige wijze samen te brengen.

Lees het volledige artikel op glastuinbouwwaterproof.nl

Hogere watervitaliteit juist door eenvoud

De zomer komt er weer aan. De temperaturen buiten en daardoor ook van het gietwater – die tot nu toe koel waren – lopen voorzichtig aan weer op. De producties nemen toe en de vakantieperiode breekt straks ook weer aan. Extra uitdaging om alle belangrijke processen in het vizier te houden. Het druppelsysteem is gevoelig en ontsnapt te vaak aan de aandacht.

Dat terwijl goed en vitaal gietwater de brede basis is voor een gezonde en vitale teelt. Uitdaging is om het druppel- en gietwatersysteem brandschoon te krijgen en te houden. Echter wel met een duidelijke restrictie; je moet dit wel op de meest vriendelijke manier zien te bereiken, zodat alles heel blijft!

Het volledige artikel lees je op Hortinext.

Water, de bron van het (glastuinbouw) leven

In de glastuinbouw is er van alles in beweging. Actueel daarin is de vraag hoe je het teeltsysteem kunt verduurzamen. Voor veel telers zijn er nog grote vraagtekens over hoe je dat doet. En ook is er een tweedeling te zien.

Een mooi moment voor een pas op de plaats en te kijken wat er nu werkelijk aan de hand is? Blijven we strijden tot in de eeuwigheid van dagen? Of is er nog een andere mogelijkheid.

In dit artikel licht ik een tipje van de sluier op hoe water zijn natuurlijke vitaliteit weer terug krijgt en de glastuinbouw daar profijt van kan hebben.

Lees dit artikel ‘Water de bron van het (glastuinbouw) leven’ op de website van Glastuinbouw Waterproof.

Hortinext: Overstap naar duurzaam telen op verstandige en solide wijze

Veel bedrijven willen van de chemische bestrijdingsmiddelen af. Ze weten dat het anders moet om op termijn te kunnen blijven telen en voor een goede prijs te kunnen blijven vermarkten. Veel telers geven ook invulling aan de wens om het anders te doen. Alleen, hoe deze transitie naar een duurzame teelt exact vorm te geven is nog een vraag op zich. Wat speelt is dat er in het verleden al veel natuurlijke middelen zijn geprobeerd en dat daar tot nu toe meer teleurstellingen uit voort zijn gekomen dan successen. En successen die er waren, zijn nog niet voldoende om de inzet van chemie te kunnen overstijgen.

Zo begint het artikel dat ik begin 2019 schreef ik voor Hortinext / Vakblad onder glas.

Lees hier het volledige artikel