stromend water vitaliseert

Welkom bij Van der Knaap Ecoconsultancy!

Evenwicht creëren vanuit de natuur gezien in het bestaande (glas)tuinbouw systeem. De brug slaan tussen Technologie en Ecologie. Dat is de rode draad van het economisch concept waaraan invulling wordt gegeven.

De intentie is om een zo smaakvol, voedzaam, fysiek mooi en houdbaar mogelijk product te telen, waar de consument echt blij van wordt.

Het teeltsysteem ontwikkelt op deze wijze naar een teeltwijze waarmee nu en in de toekomst zowel geproduceerd als vermarkt kan blijven worden.

Resultaat is dat zowel het rendement als continuïteit geborgd zijn.

Indien u verdere informatie wenst over het concept en hoe dit toe te passen in uw bedrijf, neem dan contact op met Theo van der Knaap.